آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گنج دانش

دکتر بابک اعتمادی

علم چیست ؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

idoms organiser

jon wright

اصطلاحات انگلیسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گذری بر زندگی چهارده معصوم

مهدی مراد حاصل

مسافر خراسان

دبستان پسرانه سما

آهو و مرد مهربان

رحیم عباسی

مجموعه قصه های منظوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مرجع

دبستان دخترانه سما

رستم و دیو سپید

فردوسی

حماسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اثربخشی آموزش الکترونیکی و سنتی بر عملکرد تحصیل

مریم قلی پور

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

راز

راندا برن

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرستوهای مهاجر

خسرو باباخانی

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هرگاه باور کنید میبینید

وین دایر

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ما یک نفر

سارا کروسان

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قورباغه ات را بوس کن

برایان تریسی

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هاشمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

فاطمه خلیل نژاد

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم قلی پور

مسابقه: هفته بهداشت روان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حبیب زاده بیژنی

مسابقه: گزارش هفته بهداشت روان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

الینا سعادتمندی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هاشمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا غلامپور

مسابقه: مسابقات شنا(100متر آزاد)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا قلی نیا

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عهدیه اسمعیل پور

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم قلی پور

مسابقه: کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه اسماعیلیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا پوررضا قلی

آلودگی زیست محیطی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مباركه غلامرضانيافلاح

1380/12/08

دبستان پسرانه سما

عليرضا عبدي سيدكلائي

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

پارسا زبيدي

1388/12/04

دبستان دخترانه سما

مهتا ودادي

1386/12/08

دبستان دخترانه سما

مانيا قاسمي بنهي

1386/12/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مليكا موسوي تبار شياده

1382/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن رامبد

1384/12/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده يگانه حسيني ولوكلا

1381/12/05

دبستان دخترانه سما

ياسمن يوسف نژاد

1386/12/05

دبستان دخترانه سما

مارال عسگري دون

1387/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رها نايبي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

مهديسا حبيب تبار

1390/12/06