آخرین اخبار مدارس


30 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

26 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ثروتمندی که گول خورد

مجید ملا محمدی

داستانهای مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الكس لاچ،هلن اكمان

روانشناسی

دبستان دخترانه سما

چگونه بازیگر شویم

امید مهدی نژاد

انتخاب شغل

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه آنچه میخواهید بدست آورید

دکتر جان کری

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نعلین و کتانی

ابوالقاسم بزاز

فرهنگی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فوت کوزه گری

مصطفی رحماندوست

مرجع

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ما یک نفر

سارا کروسان

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هفت روز آخر

محمدرضا بایرامی

فرهنگی

دبستان دخترانه سما

100نکته در شناخت دنیای دختران

الیزابت هارتلی بروئر

دنیای دختران

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آموزش 504

دکتر جان کری

آموزشی

دبستان پسرانه سما

قشنگ ترین هدیه دنیا

مژگان شیخی

داستانهای اخلاقی

دبستان پسرانه سما

قصه های کوچک برای بچه های کوچک

مریم مقبلی

عنکبوت و جاروی دم در

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هاشمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هستی محمدی

مسابقه: کیک بوکسینگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

گلسا کردی ،گلسا کردی ،بهارمرتضوی

مسابقه: طراحی پوستر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پارسا راد

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه محسنی گلی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم قلی پور

مسابقه: هفته بهداشت روان

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا طلایی گهر

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا غلامپور

مسابقه: مسابقات شنا(100متر آزاد)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه اسماعیلیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کوثر حلیمی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هاشمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

زهرا محمدی

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا پوررضا قلی

آلودگی زیست محیطی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدطه فلاح جلودار

1387/12/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پوستي

1388/12/23

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي مهدي تبار

1389/12/24

دبستان دخترانه سما

نهال صادق پور درزي

1390/12/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارينا عباس زاده گودرزي

1380/12/28

دبستان دخترانه سما

يگانه رفاه خواه

1385/12/27