آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا آقابابایی

مسابقه: دست سازه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرشیدا چراغعلی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا سراج بخش

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازلی مولائیان

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا پوررضاقلی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سالاریه

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هادی زاده

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه فتحی

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهرنگار پورحسن

1389/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حسني نياك

1385/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريا قدرتيان

1383/05/27

دبستان پسرانه سما

عرفان محمدي

1388/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي نجارتباربيشه

1383/05/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه تقي پورموزيرجي

1378/05/30

دبستان پسرانه سما

هيراد توحيدي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

سيده مهشيد مرتضي زاده ديوا

1384/05/27

دبستان دخترانه سما

ستايش مهدي نيا

1389/05/24