آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جادوی فکر بزرگ

دکتر د.شوارتز

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ماری کوری

حبیبه جعفریان

زندگی نامه

دبستان دخترانه سما

رستم و دیو سپید

فردوسی

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

عشق و فداکاری زن

امیل زولا

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هفت دختر، هفت پسر

باربارا کهن, بهیه لاوجوی

ادبیات داستانی

دبستان دخترانه سما

زال و سیمر غ

فردوسی

حماسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کاربرد روش ها و الگوهای تدریس

عادل یغما

روش های کاربردی تدریس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختر ستاره‌ای

جری اسپینلی

ادبیات داستانی

دبستان دخترانه سما

گنج دانش

دکتر بابک اعتمادی

علم چیست ؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آخرین روزهای بهاری

حسین فتاحی

فرهنگی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اثربخشی آموزش الکترونیکی و سنتی بر عملکرد تحصیل

مریم قلی پور

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هرگاه باور کنید میبینید

وین دایر

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فرشته پورشعبان

مسابقه: تدریس شاد

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

الینا سعادتمندی

مسابقه: شطرنج

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم قلی پور

مسابقه: کیفیت بخشی آموزشی و تربیتی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حنانه حسینی

مسابقه: مسابقات شنا(50متر کرال پشت)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا قلی نیا

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا غلامپور

مسابقه: مسابقات شنا(100متر آزاد)

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه اسماعیلیان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه زهرا اصغرنتاج

مسابقه: تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه خلیل نژاد

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل پارسا راد

مسابقه: مسابقات تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه هاشمی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهدیه رضازاده

مسابقه: کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا پوررضا قلی

آلودگی زیست محیطی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مانيا قاسمي بنهي

1386/12/07

دبستان دخترانه سما

مارال عسگري دون

1387/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ياسمن رامبد

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

پارسا زبيدي

1388/12/04

دبستان پسرانه سما

عليرضا عبدي سيدكلائي

1386/12/07

دبستان دخترانه سما

مهتا ودادي

1386/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مليكا موسوي تبار شياده

1382/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيده يگانه حسيني ولوكلا

1381/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مباركه غلامرضانيافلاح

1380/12/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رها نايبي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

ياسمن يوسف نژاد

1386/12/05

دبستان دخترانه سما

مهديسا حبيب تبار

1390/12/06