آخرین اخبار مدارس


30 آباندبستان پسرانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

اتیلا جان شکر

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آروين اميرسليماني

1389/08/29

دبستان پسرانه سما

علي شاه بابازاده بنگر

1386/08/27

دبستان پسرانه سما

علي بشارتي كلايه

1384/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صبا كلاگر درونكلا

1383/08/27

دبستان پسرانه سما

عليرضا گنجوي

1384/08/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رقيه آفرند

1383/08/28

دبستان پسرانه سما

ارميا امين سرخي

1386/08/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رخساره كارگرسرستي

1379/08/29