آخرین اخبار مدارس


14 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

21 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

قصه های خوب برای بچه های خوب

مهدی اذریزدی

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زن مظلوم همیشه ی تاریخ (جلد چهارم)

آیت الله محمدرضا نکونام

تاریخی

دبستان پسرانه سما

آفتاب مهتاب چه رنگه

ثمینه باغچه بان

بازی ترانه ها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا پوررضاقلی

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرشیدا چراغعلی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

معصومه سالاریه

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا سراج بخش

مسابقه: قرآنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ثنا آقابابایی

مسابقه: دست سازه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هادی زاده

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حنانه فتحی

مسابقه: خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازلی مولائیان

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدپوريا پورموسوي

1387/04/25

دبستان دخترانه سما

پرنيا ابراهيمي مرزوني

1385/04/26

دبستان پسرانه سما

ايليا علي

1390/04/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيسا اصغري

1378/04/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا ابراهيم زاده

1383/04/30

دبستان پسرانه سما

كوروش يداله تبارنيازي

1389/04/31

دبستان پسرانه سما

برديا تيموري حمزه كلائي

1384/04/28

دبستان پسرانه سما

آرتين دلاور

1388/04/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين حسن نژادلمسو

1378/04/26

دبستان دخترانه سما

زهرا شاكري گردرودباري

1384/04/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا پاشافومشي

1378/04/28

دبستان پسرانه سما

محمدرضا مسلم زاده ولوكلايي

1384/04/29

دبستان پسرانه سما

ارسام زماني حمزه كلائي

1385/04/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كوثر حسينعلي پور حمزه كلائي

1383/04/24